Solární systém pro předehřev TV a ÚT v bytovém domě č.1250 v Orlové

Přeskočit navigační odkazy
25 °C 44 °C 117 l/h 0 kW Auto Auto 1 °C Auto RV2 Vyp RV1 Zap Auto Auto 2 Čas regulátoru: 28.2.2020 7:11:31 1 °C 1 °C 20 °C 20 °C 20 °C 21 °C 21 °C 334 kPa 18 °C 21 °C 14 °C
Roční solární zisk2 454kWh
Aktuální solární zisk0kW/hod
Roční spotřeba teplé vody206m3
Aktuální spotřeba teplé vody117l/hod
Roční spotřeba elektřiny50kWh
Aktuální spotřeba elektřiny11W/hod
35 °C 43 °C 42 °C Auto 0 l/h 49 °C