Solární systém pro předehřev TV a ÚT v bytovém domě č.1243 v Orlové

Přeskočit navigační odkazy
36 °C 40 °C 15 l/h 0 kW Auto Auto 12 °C Auto RV2 Vyp RV1 Zap Auto Auto 2 100 % Čas regulátoru: 18.10.2019 22:23:54 12 °C 12 °C 33 °C 32 °C 36 °C 38 °C 40 °C 37 °C 38 °C 40 °C 25 °C
Roční solární zisk34 802kWh
Aktuální solární zisk0kW/hod
Roční spotřeba teplé vody1 109m3
Aktuální spotřeba teplé vody15l/hod
Roční spotřeba elektřiny732kWh
Aktuální spotřeba elektřiny32W/hod
34 °C 36 °C 42 °C Auto 0 l/h 0,0 kW 324 kPa